Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
Türkiye ve AB İlişkileri
İlgili Bağlantılar
İletişim
Download
İlgili Bağlantılar
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
İhracatçı Bilgileri
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhr. Brl. Genel Sekreterliği http://www.itkib.org.tr
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.egebirlik.org.tr
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.akib.org.tr
Uludağ İhracatçı Birlikeri Genel Sekreterliği http://www.uib.org.tr
Antalya İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.aib.org.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.gaib.org.tr
Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.detkib.org.tr
Karadeniz İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.kib.org.tr
Orta Anadolu İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.oaib.gov.tr
Doğu Anadolu Anadolu İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.daib.org.tr
İstanbul İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.iib.org.tr
İstanbul Maden ve Metaller İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.immib.org.tr
Doğu Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhr. Brl. Genel Sekreterliği http://www.dkib.org.tr
Avrupa Birliği ile İlgili Linkler
Avrupa Birliği Ana Sayfası http://europa.eu
Avrupa Birliği Kurumları http://europa.eu.int/institutions/index_en.htm
Avrupa Parlamentosu http://europarl.europa.eu
Avrupa Birliği Konseyi http://consilium.europa.eu
Avrupa Komisyonu http://ec.europa.eu
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı http://curia.europa.eu
Avrupa Sayıştayı http://www.eca.europa.eu
Avrupa Yatırım Bankası http://www.eib.europa.eu
Avrupa Para Enstitüsü http://www.ecb.int
Avrupa Birligi Genel Yayınlari http://publications.europa.eu
Avrupa Birliği Bülteni http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/200405/so
Avrupa Birliği Hukuku http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
Topluluk Araştırma ve Geliştirme Bilgi Hizmeti Avrupa Birliği Entegrasyonu http://cordis.europa.eu/en/home.html
AB Politikaları http://europa.eu/pol/index_en.htm
1996 Hükümetler Arası Konferansı http://europa.eu.int/en/agenda/igc-home/
EURO - Avrupa için tek para http://europa.eu.int/euro/entry.html
Avrupa Birliği Vatandaşlarının Hakları http://ec.europa.eu/youreurope/
Irkçılığa karşı Avrupa http://ec.europa.eu/employment_social/
Avrupa Birliği Antlaşması http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.h
AB Türkiye Temsilciliği http://www.avrupa.info.tr
AB Genel Sekreterliği http://www.abgs.gov.tr
AB Politikaları http://www.ankara.edu.tr/rescenter/ataum
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi http://europa.eu/pol/index_en.htm
AB Haber Web Haber Portalı http://www.abhaber.com/
Expanding Exports Helpdesk (Ihracat gelistirme yardim masasi) http://exporthelp.europa.eu/
KOBİ`LER için Kurumsal Sosyal Sorumluluk http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index.htm
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi http://www.ortakgelecek.net
Avrupa Birliği Bilgi Büroları
Gaziantep Bilgi Bürosu - Gaziantep Ticaret Odası http://www.gto.org.tr
Diyarbakır Bilgi Bürosu - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası http://www.dtso.org.tr
İzmir Bilgi Bürosu - Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği http://www.esiad.org.tr
Mersin Bilgi Bürosu - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası http://www.mtso.org.tr
Kayseri Bilgi Bürosu - Kayseri Ticaret Odası http://www.kayserito.org.tr
Denizli Bilgi Bürosu - Denizli Sanayi Odası http://ab.dso.org.tr
Bursa Bilgi Bürosu - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası http://www.btso.org.tr
Trabzon Bilgi Bürosu - Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası http://www.ttso.org.tr
Samsun Bilgi Bürosu - Samsun Sanayi ve Ticaret Odası http://www.samsuntso.org.tr/
Antalya Bilgi Bürosu - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası http://www.atso.org.tr
Adana Bilgi Bürosu-Adana Ticaret Odası http://www.adana-to.org.tr
Van Bilgi Bürosu- Van Ticaret Odası http://www.vatso.org.tr
Konya AB Bilgi Bürosu http://www.kso.org.tr/abbilgi
Çeşitli Uluslar arası Kuruluşlar
Birleşmiş Milletler http://www.un.org
Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği http://www.ascame.com
Dünya Ekonomik Forumu http://www.weforum.org
Dünya Odaları Bilgi Ağı http://www.worldchambers.com
Dünya Ticaret Örgütü http://www.wto.org
Sanayi Kalkınma Forumu http://www.unido.org
Uluslarası Çalışma Örgütü http://www.ilo.org
Birleşmiş Milletler http://www.worldbank.org
Dünya Bankası http://www.worldbank.org
Uluslararası Gümrük Tarife Bürosu http://www.bitd.org
Uluslarası Para Fonu http://www.imf.org
Fuar Arama Sayfaları
TOBB`un fuar sayfası http://www.tobb.org.tr/fuarlar/fuarlar.php
TÜYAP fuarcılık ana sayfası http://www.tuyap.com.tr/
CNR Fuarcılık Ana Sayfası http://www.cnrexpo.com
İzmir Fuarlarının Duyurulduğu Site http://www.izmirfair.com.tr/
Yurtiçi ve yurtdışı milli katılımlı fuarlar listesi http://www.fuarplus.com/
Yağmur Fuarcılık ana sayfası http://www.yagmurfuarcilik.com/
Ladin Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. http://www.ladin.com.tr
Meridyen Fuarcılık http://www.meridyenfair.com
Forum Fuarcılık http://www.forumfuar.com/
 
 

Yeni Üyelik - Şifremi Unuttum
Bu yayın KOSGEB İGEM tarafından hazırlanmış olup  Avrupa Komisyonu ve diğer Avrupa Birliği kurumlarının
resmi görüşlerini yansıtmak üzere hazırlanmamıştır Ziyaretçi Sayımız: 76.114   
Tasarım ve Gerçekleştirim: Tekport Ltd.